Inloggen

Inloggen met je gegevens

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Stukje historie over Appingedam en dan vooral over de horeca

Een verhaaltje over herinneringen aan Appingedam, dat gepubliceerd is op de reüniesite van 1995 (dat was een reünie inclusief gefuseerde scholen, dus wordt er ook verwezen naar de K. ter Laanschool). Dat is dus niet geheel actueel meer, vandar dat we er een PS aan toegevoegd hebben.

Voor wie er lange tijd niet meer geweest is, Appingedam is veranderd. Gelukkig wel. De historische elegance blijkt nog tot in alle uithoeken van het centrum, maar dat waren niet de aspecten waar de aandacht van middelbare-schoolleerlingen in eerste instantie naar uit ging. Nee, het waren andere zaken die Appingedam interessant maakten. En die hadden vooral te maken met wat we tegenwoordige de recreatieve thema’s noemen; hoe de pauzes werden gevuld en hoe de tijd rond de schooluren werd besteed. We geven u een stukje horeca-historie.

Bakkertje Duikhuizen

Zo was er ooit, in de RHBS-tijd,  ’bakkertje Dijkhuizen’, vooraan in de Solwerderstraat. Puddingbroodjes kon je er krijgen, Mars, Treets, Bazooka-kauwgum en heel af en toe waren er met salmiak gevulde waterpistooltjes te koop, hetgeen een enkele keer tot enige watersporen in de klaslokalen leidde. Maar ‘bakkertje Dijkhuizen’ is er misschien al wel 25 jaar niet meer. Zijn taak werd later overgenomen door de Kaashandel aan de Noordersingel. Die bestaat overigens ook niet meer. 
Hetzelfde geldt voor melkboer Dijk op de hoek van de Pieter IJbemastraat. Achter het huis had de melkboer een loket ingericht waar de leerlingen van de K. ter Laanschool, en ook van de tegenoverliggende LTS, hun snoepwaar konden verkrijgen. De leerlingen kopen hun spulletjes tegenwoordig aan school, waar een assortiment te verkrijgen is waar ’bakkertje Dijkhuizen’ spontaan van zou beginnen te watertanden. 

Ras-patat bij Party

Er werd in de binnenstad ook wel eens een patatje, een kroket of frikandel gekocht. Vaste adressen waren Ready, Dickie Vries en Van der Berg. En daar kwam op zeker moment, midden jaren zestig, Luchroom Party bij. Party had een revolutionaire aanpak. Eigenaar Slagter deelde bij de scholen coupons uit waarmee je gratis een zakje Ras-patat (die patat was op zich al iets heel bijzonders), een kroket en een frikandel kon ophalen. 
Al die zaken zijn er overigens nog, al hebben ze stuk voor stuk andere eigenaren Party heet tegenwoordig Promenade, Van der Berg is De Dam geworden, Dickie de Vries heet nu Food Planet en Ready is een dartcafé - genaamd Joey’s Bar - geworden.
Er zullen oud-leerlingen zijn die zich uit die tijd nog een andere fenomeen 
herinneren: de automatiek van bakker Harm Smit. Daar kon je ’s avonds kroketten uit de muur halen en als we ons goed herinneren zelfs een warme worst aan het loket kopen. Maar Harm Smit heeft de slagroomtaart tot core-business gebombardeerd en de automatiek is niet meer. (Noot uit 2003: bakker Smit is er inmiddels mee gestopt).

Gouden tijden

De automatiek beleefde gouden tijden tijdens de opgang der discotheken eind jaren zestig. Tot dan bestond het vertier uit speciale gelegenheden in het Wapen van Leiden, hotel Kraaima, hotel Robertus of op Ekenstein. Wat van deze zaken is geworden? Het Wapen van Leiden is een discotheek geworden is onder de naam Temptation al jarenlang een regionale trekker. Kraaima is al decennia geleden opgedoekt, evenals Robertus waar de familie Fokkinga de scepter zwaaide. Op de plek van Robertus staat tegenwoordig de bank van de ABN Amro. 

Ekenstein

En Ekenstein, waar de familie Robertus de scepter zwaaide, bestaat ook nog steeds. Ekenstein en het Wapen van Leiden behoorden tot de gelegenheden waar ook schoolfeesten werden gehouden. Soms werd ook uitgeweken naar de Schouwburg in Delfzijl, die pakweg 25 jaar geleden plaats maakte voor het huidige cultureel centrum De Molenberg.
Een enkele voortvarende leerling uit vroeger jaren was misschien ook wel redelijk op de hoogte van het kroegleven. In Appingedam waren er Het Gouden Anker (vlakbij de HBS, aan het Damsterdiep), De Wieke (Wijkstraat), De Groene Weide (met biljart) en De Koppel Paarden. Alleen de laatste is niet meer en moest wijken voor een moderne AH en De Groene Weide is een partycentrum geworden.

Geen gegronde studie

Er ligt geen gegronde studie ten grondslag aan dit artikel en dus is het goed mogelijk dat we iets vergeten zijn. Laat het ons weten als u vragen hebt, zodat we jeugdherinneringen wellicht enig nieuw leven kunnen inblazen.


Post Scriptum

Lunchroom Party staat al jaren weg te teren, de luiken de deuren zij al vele jaren gesloten. Discotheek Het Wapen van Leiden is ook niet meer, het heeft plaatsgemaakt voor een parkeerplaats. Het centrum van Appingedam is sinds een jaar of tien verrijkt met een jachthaven plus winkelcentrum. Het centrum van Appingedam is verplaatst naar die plek, de aloude Dijkstraat heeft haar glorie – maar niet haar monumenten - verloren.

 

© 2022 Stichting Reünie RHBS | MSvM Appingedam